Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 02-jan-2023

Ingangsdatum 01-Jan-2023

 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van NDG Media, Tuinderspad 77, Noord-Holland 1813CX, Nederland, e-mail: info@ndgmedia.nl, telefoon: +31614977418 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://ndgmedia.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd houdt in dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Informatie die wij verzamelen:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 

  • Naam
  • E-mail

 

Hoe we uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 

  • Ondersteuning
  • Beheer klantorder

Als we uw informatie willen gebruiken voor een ander doel, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te doen.

 

Hoe wij uw informatie delen:

Wij zullen uw persoonlijke informatie niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 

  • Analytics

Wij eisen dat deze derden de persoonlijke informatie die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor deze is doorgegeven en deze niet langer bewaren dan nodig is voor het genoemde doel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons, inclusief dit Privacybeleid, af te dwingen; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen met een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

 

Behoud van uw informatie:

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor deze gegevens zijn verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

 

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, een eventuele toestemming die u aan ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@ndgmedia.nl. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

 

Cookies enz.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

 

Beveiliging:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u aan ons doorgeeft niet garanderen of waarborgen en doet u dit op eigen risico.

 

Links van derden & gebruik van uw informatie:

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

Functionaris voor klachten / gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij NDG Media, Tuinderspad 77, e-mail: info@ndgmedia.nl. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

hallo@ndgmedia.nl

+31 6 14977418

Tuinderspad 77
1813CX Alkmaar

 

Dit adres is geen bezoek adres